19.06.2011

Forsøplingens konsekvenser

I fjor høst, da Måk1 og Måkalice ikke lenger anså vår altan som så viktig for matinntaket, slappet de mye mer av når det gjaldt vaktholdet. Resultatet var at ganske mange måker strømmet til altanen, og vi tok det som et tegn på at nå var måkematesesongen over (vi fortsatte, som nevnt i forrige innlegg, å mate Lilleskjor helt til desember).

En av måkene som oppsøkte altanen vår i denne helt siste tiden, satt et støkk i oss. Denne måken hadde kun én fot, og den andre var sammensnørt av noe tråd som kunne se ut som å være av plastikk. Det gjorde at måken ikke kunne lande! Den var mye tøffere enn de andre måkene når det gjaldt å få tak i maten, noe som antageligvis var dens eneste mulighet for overlevelse. Vi hadde et lite håp om klare å fange den for å løsne foten dens fra plastikken, men det gikk ikke.

Antagelig var denne måken skadet pga. forsøpling av havet - en påminnelse til oss om hva forurensning fører til for dyrelivet.
Med kun én fot, som i tillegg er skadet. Klikk på bildet for å se større versjon.

Foto: Sverre Andreas Fekjan & Suzanne Anett Thobro.
Creative Commons License
Fotografiet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar